image
Arbeidet med lyd til Ferske Sceners oppsetning av Arne Lygres DAGER UNDER på Hålogaland teater i september går framover. Her er er deler av høytalerveggen som kommer til å omslutte publikum – produseres i disse dager på teaterets verksted: 84 basselementer som spiller ned i 2Hz. Du kan ikke høre det, men du kan føle det – og se det.

Marcus Olsson er scenograf, Amund Sjølie Sveen står for lyd og høytalere.