BLA_2

«It is the destiny of the Barents Liberation Army to lead Barents out of oppression. As an anti-colonial movement, BLA is offering freedom and happiness to its people through enlightenment and actions.

BLA move amongst people like fish swim through water. We are mental miners and will lead the people out of darkness and into the light. The colonial order will dissolve in love, knowledge and true propaganda. By re-defining status quo, we will transform reality in our image. Sisters and brothers, the revolution begins in our minds!

On occasion of this historical event, Kirkenes is declared a Liberated Barents Zone. From this epicenter  the revolution will spread like a powerful seismic movement throughout Barents. Our battle is just and will be crowned with victory. The long night is over. Prepare to join the BLA.»

(Morten Strøksnes and Amund Sjølie Sveen, Kirkenes (NO), January 2013)

 

——————————————————————————————

 

Barents Liberation Army ser det som sin skjebnebestemte oppgave å lede Barents ut av undertrykkelsen. Som antikolonial bevegelse tilbyr BLA folket frihet og lykke gjennom opplysning og handling.

BLA beveger seg blant folket slik fisk svømmer gjennom vannet. Vi er mentale gruvearbeidere som med historisk lovmessighet fører folket ut av mørket og opp i lyset. Den koloniale tilstand skal oppløses i et syrebad av kjærlighet, kunnskap og sann propaganda. Gjennom å redefinere tilstanden skal vi omforme virkeligheten i vårt bilde. Søstre og brødre, revolusjonen begynner i våre hoder!

I anledning den historiske begivenheten er Ofelas erklært for Liberated Barents Zone. Dette er revolusjonens nullpunkt. Den sprer seg herfra i en seismisk bevegelse til hele Barents. For vår kamp er rettferdig og vil krones med seier. Mørketiden er over. Prepar to join the BLA.