RisingWater(2013)_IMG_4213_lite
(for text in Norwegian, please scroll down)

 

Rising Water (2009) is a sound installation commissioned by Tromsø kunstforening (NO) / SEAS-festival. The installation has also been shown in Rotterdam (NL) as part of Festival de Keuze at Rotterdamse Schouwburg

The human fear and fascination of rising water is a story as old as man itself; from the historical Biblical Deluge and Noah´s Ark, via the present day great Asian Tsunami of 2004, to the possible climate dystopia of the future; we know that the sea is great, and man is small. But contrary to tsunamis or the will of a god, the tale of the rising waters this time tells us that we all have the power to affect the course of history; our everyday life will decide if the waters will rise, or not.

If the entire Greenland ice sheet would melt – due to global warming – the sea level of the world would rise 7 meters. Large parts of the city centre of Tromsø (NO), with the main street Storgata, would end up under water. The new shoreline of the city would cut right through downtown and place Tromsø Domkirke on the shore.

If the entire Antarctic ice sheet would melt, the sea level of the world would rise about 60 meters. The UN climate panel predicts the sea level to rise a maximum 0,9 meters the next 100 years (data from 2009).

Rising Water is an installation that places the ocean in the middle of of the city, through moving the sound of waves braking at the shore.

 

RisingWater_DSC5750
Hvis innlandsisen på Grønland smelter – på grunn av klimaendringene – vil havnivået på kloden stige med 7 meter. Store deler av Tromsø sentrum, inkludert Storgata, vil legges under vann. Byens nye strandlinje vil skjære gjennom sentrum, og Tromsø Domkirke vil bli liggende i vannkanten.

Hvis isen i Antarktis smelter, vil havnivået stige med omtrent 60 meter. FNs klimapanel har konkludert med at havnivået vil stige maksimum 0,9 meter de neste hundre årene.

Vår frykt og fascinasjon for stigende vann er en historie like gammel som menneskeheten selv. Fra bibelens historiske syndeflod og Noas Ark, via vår tids fryktelige Tsunami i det indiske hav i 2004, til en mulig framtidig klima-dystopi; vi vet at havet er stort og mennesket lite. Men i motsetning til tsunamier og allmektige guder, forteller historien om stigende vann denne gangen at vi alle sammen kan påvirke hvordan det går; vårt dagligliv vil bestemme om vannet vil stige eller ikke.

Rising Water er en installasjon som plasserer havet midt byen, gjennom å flytter lyden av bølgene som slår mot land.

RisingWater(2013)_IMG_4202
Rotterdam (NL), Schouwburgplein, Sept 2013

 

RisingWater_DSC5764
Tromsø (NO), Domkirkeparken, Sept 2009

 

Schouwburgplein_2
Schouwburgplein, Rotterdam (NL). The city of Rotterdam is today located below sea level. The red line marks the current sea level.

 

RisingWater_2
The city centre of Tromsø (NO). The red line marks the new shore line if the Greenland ice cap would melt, at 7 meters above the current sea level.

illustrasjon_tech1