Slagr is nominated for a Norwegian Grammy (Spellemannspris) for the album Short Stories.

Slagrnominert

Anne Hytta (hardanger fiddle)
Sigrun Eng (cello)
Amund Sjølie Sveen (vibraphone / tuned glasses)

Slagr_oz059_12x12FRONT