Tro, Håp og Termodynamikk / Faith, Hope and Thermodynamics
av og med scenekollektivet STATEX med gjester

Liv Hanne Haugen, Lawrence Malstaf, Tale Næss, Amund Sjølie Sveen, Jon Tombre, Magdalena Häggärde, Tobias Leira, Even Børsum, Peggy Ellingsen

Støttet av Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Festspillene i Nord Norge

premiered at Festspillene i Nord-Norge, June 2021.

Foto: Sebastian Wilches